Captain Net Banka Hesap Bilgileri

Abonelik Bilgisi Güncelleme

BİLGİLENDİRME

Neden Abonelik Bilgilerine İhtiyaç Duyuyoruz?

    Ülkemizde iletişim sektörü içinde yer alan hizmetleri kullanırken kötü amaç taşıyan ve bu kişilerin kullanımlarından dolayı yaşanabilecek hukuka, yasalara aykırı olan kullanımlarda ilgili kişi bilgilerine denetleyici kurulum ve makamların erişimini sağlamaktır.

Doğrulanmayan ve Eksik bilgisi bulunan aboneliklerin durumu ne olacaktır ?

    "24.10.2018 tarih ve 2018/DK-BSD/314 sayılı Kurul Kararı’nın ilgili maddeleri gereğince getirilen yükümlülüğe uyum sağlanabilmesini teminen  01.12.2019 tarihi itibari ile son kullanıcı bilgisi (TCKN/VKN/YKN/ADRES) eksik olan, doğrulanmayan ve belirlenen sürede temin edilemeyen (PSTN, xDSL, FİBER, İNTERNET, TELEFON) aboneliklerin kapatılması ve bunu takip eden asgari bir yıl boyunca yeniden tahsise açılmaması gerekmektedir."

    Abonelik bilgileri zamanında temin edilmemiş, eksik temin edilmiş, yanlış/hatalı beyan edilmiş veya verilen bilgiler doğrulanmamış olan abonelikler için 01.12.2019 tarihine kadar süre verilmiş olup bu süre içerisinde abonelere firmanın tercih edeceği iletişim yöntemi ile 3 defa durum hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Bu bilgilendirmeler sonucunda hala bilgilerini tamamlamamış veya doğrulatmamış olan abonelikleri yeni yasa kapsamında takip eden bir yıl boyunca tekrar aktif edilemeyecektir.

Abonelik kimlik doğrulaması neden yapılmaktadır ?

    İletişim hizmeti alan kişinin, hizmet alımı sırasında sunduğu belgelerin, sahte olup olmadığı ve kendisine ait olup olmadığı konusunda şüpheye yer vermemek adına yapılmaktadır.

Bu bilgiler ne şekilde korunmakta ve kullanılmaktadır ?

     Abonelik sırasında alınan bilgileriniz, "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında korunmaktadır. Bu konun 6698 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kanun maddesini buraya tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz.

    Bu kapsamda saklanılan bilgileriniz, yasal ve resmi savcılık yazısı olmadığı sürece 3. şahış ve firmalar ile paylaşılmamaktadır. Talep edilecek abone bilgileri tarafımıza resmi yazı ve ile birlikte savcılık tarafından istenmesi halinde ilgili suça istinaden Hukuk birimleri ve sektör denetçisi firma olan "Bilgi Teknolojileri Kurumu" ile paylaşılmaktadır.

Olası bir durumda süreç ne şekilde işlemektedir ?

    Olası bir sebeple tarafımıza bilgi talebi 2 şekilde gelmektedir.
1. Denetim nedeni ile.

2. Yasal bir süreç nedeni ile.

1. Denetim sebebi süreci;
    İlgili sektör denetçisi olan Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Tüketici Hakları Kurumu, ara ara firmaları bu kapsamda denetlemektedirler. Bu denetimler sırasında abonelik süreçlerinin doğru yürütülüp yürütülmediği konusunda rastgele abone bilgisi sorgusu yapılabilmektedir. Bu sorgu sırasında herhangi bir evrak ve bilgi talebi yapılmamakla birlikte sadece eksiksiz, ve doğru temin edilip edilmediği kontrol edilmektedir.

2. Yasal süreç nedeni ile;
    Bu süreçte sürece tabi olan abone bilgilerine ait talep resmi yazı ile tarafımıza iletilir, veya kontrole gelen birimler resmi yazıyı tarafımıza beyan ederler.

Resmi yazıda tarafımızdan talep edilen bilgi ve belgeler belirtilen mercilere gönderilir veya kişilere teslim edilir.

Eksik bilgi sorgulama ve güncellemek için 0507 120 89 89 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Eksik bilgi sorgulama ve güncellemek için 0507 120 89 89 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.